arcista-Asset-2_2-01.png
Arcista ilman kuvaa.png

Älykkäin tapa hallita kirjanpitoaineistoasi!

Älykäs säilytys

Arcistassa säilytät luotettavasti yrityksesi koko kirjanpitoaineiston kustannuksia säästäen. Palvelu hakee tiedot automaattisesti  taloushallintajärjestelmästä. Kaikki data standardisoidaan ja koko kirjausketju säilyy aukottomana, mahdollistaen mm. koko yrityksen tilintarkastuksen suoraan Arcistassa.

Arcista on ohjelmistoriippumaton ja siihen voidaan kytkeä mikä tahansa erp-järjestelmä tai muu ohjelma.

Yhtenäinen alusta

Arcista yhdistää kaikki kirjanpidon tiedot ja voit vaivattomasti hakea jokaisen transaktion tiedot, tositteet ja kuitit. Tietoja voi rikastaa myös ulkopuolisella tiedolla, kommenteilla ja huomioilla ja näin tehostat koko kirjanpito- ja tilintarkastusprosessia.

Arcista toimii työympäristönä kaikille osapuolille – yritykselle, tilitoimistolle ja tilintarkastajalle.

Joustava käyttöliittymä

Arcistan joustava ja käyttäjä-ystävällinen käyttöliitymä mahdollistaa kirjautumisen  erilaisilla päätelaitteilla sekä tehtävien suorittamisen tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Kirjaudu pöytätietokoneella, kannettavalla tai älypuhelimella -turvallisesti. 

 

 

Minimoi taloushallintokulusi Arcistalla

Älykäs

Kaikki yhdellä järjestelmällä kuva.png

Monipuolinen

Arcista kykenee yhdistelemään asiakkaan tietoja tilanteissa, joissa asiakkaan oma järjestelmä ei tähän kykene.

Arcista mahdollistaa tietojen viennin myös  muihin järjestelmiin sekä omaan pysyväisarkistoon.

Arcistan monipuoliset raportit ja graafiset esitysmateriaalit helpottavat tietojen analysointia ja esittämistä.

Arcistassa on rajapinta mm. Microsoftin Power BI -järjestelmään

Arcistan älykkääseen arkistointijärjestelmään voit omien järjestelmien lisäksi hakea tietoa myös ulkopuolisista lähteistä.

Arcistassa tieto arkistoidaan mahdollisimman laajasti numeeriseen muotoon rajapintojen, ohjelmistojen omien vientiohjelmien tai suorien tietokantaintegraatioiden kautta suoraan Arcistan palvelimelle.

Arcistassa tieto kerätään xml-dokumentteina, joihin linkitetään niihin liittyvät tulosteet ja dokumentit, kuten laskun kuvat ja liitteet, kuitit, jne. 

Arcista slide 2.png

Turvallinen 

arcista-tietokone-p-500.png

Arcistassa aineisto on luotettavasti säilössä ja tärkeät dokumentit tallessa kirjanpitolain edellytyksin.

Arcista täyttää pysyväisarkistoinnin, kirjanpitolain ja henkilötietolainsäädännön vaatimukset sekä tuottaa GDPR:n mukaiset seurannat ja raportoinnit kaikista siihen integroitavista järjestelmistä

Arcistassa henkilötietojen hallinnointi on vaivatonta. GDPR:n liittyvä tieto saadaan kaikista Arcistaan integroiduista järjestelmistä automaattisesti.

GDPR-lokituksen avulla voit:

  • Nähdä mitä tietoa on lisätty, muutettu tai poistettu

  • Nähdä mitä hakuja tietoihin on tehty

  • Nähdä millä käyttäjätunnuksella, mistä työasemasta ja millä ohjelmalla tietoja on käsitelty tai katsottu

  • Etsiä erilaisilla hakuehdoilla ja luoda listoja mistä tietueista tieto löytyy

  • Lokittaa tapahtumia myös manuaalisesti

Toiminnanohjausjärjestelmän tarjoaja:

Yhdistä Arcista järjestelmäänne ja tarjoa asiakkaillenne laajempi kokonaisuus! 

Lue lisää

"Arcista toi tehokkuutta kirjanpitoaineistomme hallintaan. Nyt kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta"

 
Konserttikeskus logo.png
abl_laatat_300.png
raksa catering logo.png
sulzer logo.jpg
säätölaitehuolto logo.jpg